Ringnes hadde Workshop i Trondheim og vi leverte allt utstyr og kompetanse til arrangementet, det var 12 team som skulle lage reklamefilmer om Ringnes, resultatet ble meget morsomt.