Medialab har produsert filmene til storskjermen

på Kunnskapsentret på St Olav,

jobben er utført for PW Labs og SONY.