Medialab leverte Kameraproduksjon og LiveStreaming under Ski Enern på Oppdal