Medialab er en totalleverandør av mediatjenester. Vi hjelper kunden med alt fra ide til produksjon, samt visning om det måtte være på TV, event på store skjermer eller på WEB.  Vi er også leverandør for Livecom LED skjermer.

Som en av  Norges ledende mediabedrifter, leverer vi alt av tjenester innenfor media over hele Norge. Det har vi gjort i 25 år.  Er det noe du lurer på så nøl ikke med å ta kontakt.
MEDIALAB AS
Stiklestadveien 2
7041 Trondheim

Tlf: 73512800
mail: post@medialab.no

Jan Olav Jenssen
Produsent og regissør + filming og redigering
Tlf: 90091250
mail: Janolav@medialab.no

Lars Olav Krogstad
Salg storskjerm / Produsent
Tlf: 91888918
mail: lars@medialab.no

Siv Forbregd
Økonomi/salg
Tlf: 90091260
mail: siv@medialab.no

Torgrim Johansen
AV-Tekniker
Tlf: 93639908
Guro Gjestvang
Filmtekniker
Tlf: 95089279
mail: guro@medialab.no

Visjon og Verdier
MEDIALAB´s visjon
Medialab´s visjon er: -Vi skal gjøre mennesker rikere på kunnskap. Vi sikter mot både eksterne og interne prosjekter, samt i bedriftens strategiske valg.MEDIALAB´s verdier

Medialab´s verdier er:

Ærlig

Engasjert

Nyskapende

Modig

Vi ønsker at våre kunder skal merke at alle ansatte og freelancere står samlet om Medialab´s verdisett, og at verdiene preger både arbeidsprosess og resultat.

Vi skaper en spennende fremtid sammen med våre kunder!

HMS

Medialab´s HMS-politikk
Medialab viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er:
Unngå  skader på personell
Unngå skade på miljøet
At ingen påføres sykdom som følge av vår virksomhet
Medialab skal oppnå disse målene gjennom å:
Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter. HMS-hensyn skal overordnes andre forretningsforhold.
Være en god arbeidsgiver og oppdragsgiver. I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.
Medialab skal bidra til å fremme sunne holdninger og en HMS-kultur som bidrar til at vi når våre mål.
Vilje til samarbeid og deling av kunnskap skal være sentrale elementer i vårt arbeid og tenkemåte. Gjennom å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider skal selskapet sikre medvirkning og kunnskapsutnyttelse i alle prosesser.