ENG PÅ FJELLET.jpg

Oppdrags film
Oppdrags film

Vi gjør din bedrift, historie, produkter og tjenester mer spennende. Fra ferdige store produksjoner som går over lang tid, og ned til korte oppdrag som ofte kan bestås av et enkelt opptak.

Vi jobber for slutt resultatet

Oppdragsgivers ønsker og behov er grunnlaget for hvordan vi legger opp en filmproduksjon og det krever tett samarbeid med oppdragsgiver tidlig i prosessen.

få et pristilbud